Vekové kategórie


Prípravka

Deti od 4-5 rokov. Deti sa učia vnímať rytmus, priestorové videnie a získavajú základné návyky tréningového procesu. Dĺžka lekcie je 45 minút a kurzy sú 2 krát týždenne.  


Chlapci 5-8 roční

Táto zložka je vytvorená špeciálne pre chlapcov vo veku 5-8 rokov. Deti sa učia vnímať rytmus, priestorové videnie a získavajú základné návyky tréningového procesu. Začínajú sa postupne venovať tanečným štýlom Breakin a Hip Hop.


Mini Kids

Deti od 6-7 rokov. Sekcia je určená pre trochu staršie deti, ktoré už vnímajú hudbu a majú záujem sa naučiť prezentovať svoje tanečné pohyby. Učia sa základné tanečné pohyby v rôznych tanečných štýloch a začínajú sa pomaly venovať stavbe choreografií. V neposlednom rade si začínajú zdokonalovať svoju „tanečnú pamäť“.


Deti (DVK)

Začiatočníci

Deti vo veku od 8-12 rokov. Určené pre deti, ktoré nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s tanečnými pohybmi. Cieľom sekcie je naučiť sa základnú rytmiku, tanečné pohyby a vnímanie hudby ako neodmysliteľnej časti tanca. Tanečné štýly hip hop a disco dance. Skratka v rozvrhu je DVK zač.

Pokročilí

Deti vo veku od 8-12 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú základné tanečné schopnosti a začínajú sa zdokonalovať v jednotlivých tanečných štýloch. Nadobúdajú základy „freestyle“ tancovania a postupne sa učia vystupovať pred väčším publikom. Skratka v rozvrhu je DVK B.

Top

Deti vo veku od 8-12 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú pokročilé tanečné schopnosti a začínajú sa venovať súťažnému tancovaniu. V danej zložke si deti pomaly formujú svoju tanečnú identitu a vyberajú si ich preferovaný tanečný štýl. Skratka v rozvrhu je DVK A.


Juniori

Začiatočníci

Deti vo veku od 13-16 rokov. Určené pre deti, ktoré nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s tanečnými pohybmi. Cieľom sekcie je naučiť sa základnú rytmiku, tanečné pohyby a vnímanie hudby ako neodmysliteľnej časti tanca. Tanečné štýly hip hop a disco dance. Skratka v rozvrhu je JVK zač.

Pokročilí

Deti vo veku od 13-16 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú základné tanečné schopnosti a začínajú sa zdokonalovať v jednotlivých tanečných štýloch. Nadobúdajú základy „freestyle“ tancovania a postupne sa učia vystupovať pred väčším publikom. Skratka v rozvrhu je JVK B.

Top

Deti vo veku od 13-16 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú pokročilé tanečné schopnosti a začínajú sa venovať súťažnému tancovaniu. V danej zložke si deti pomaly formujú svoju tanečnú identitu a vyberajú si ich preferovaný tanečný štýl. Skratka v rozvrhu je JVK A.


Dospelí

Pre tanečníkov od 17 rokov. Predpokladom sú základné tanečné schopnosti a chuť tancovať.


BBOYS

Chlapci

Táto zložka je vytvorená špeciálne pre chlapcov vo veku 5-8 rokov. Deti sa učia vnímať rytmus, priestorové videnie a získavajú základné návyky tréningového procesu. Začínajú sa postupne venovať tanečným štýlom Breakin a Hip Hop.

Pokročilí

Deti vo veku od 8-12 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú základné tanečné schopnosti a začínajú sa zdokonalovať v  tanečnom štýle Breakin. Nadobúdajú základy „freestyle“ tancovania a postupne sa učia vystupovať pred väčším publikom. Skratka v rozvrhu je Bboys pokročilí.

Top

Deti vo veku od 12 rokov. Určené pre deti, ktoré už majú pokročilé tanečné schopnosti v tanečnom štýle Breakin a začínajú sa venovať súťažnému tancovaniu. V danej zložke si deti pomaly formujú svoju tanečnú identitu a vyberajú si ich preferovaný tanečný prejav. Skratka v rozvrhu je Bboys TOP.


%d blogerom sa páči toto: